Vakantiegeld samen delen

De kerken in Apeldoorn organiseren de actie ‘Vakantiegeld samen delen’ met als doel: bewustwording van de grote verschillen in onze samenleving en actieve solidariteit. Mensen met een salaris van 1,5 keer modaal tot modaal houden dit haar fors minder vakantiegeld over. Er is ook een relatief grote groep mensen met een minimum inkomen die moeilijk rondkomen en van dat kleine beetje vakantiegeld dat zij ontvangen ook niet op vakantie kunnen. Juist voor deze groep mensen is de actie ‘Vakantiegeld samen delen’ georganiseerd’.

Vakantiegeld delen: een leuke zomer

De actie is een mooi initiatief van de kerken in Apeldoorn. Neem deel aan deze actie en zorg ervoor dat ook de gezinnen die het toch al moeilijk hebben van een leuke zomer kunnen genieten. In 2014 was deze actie al een groot succes. Er werd ruimt 21.000 euro gedoneerd waardoor 170 mensen van een leuke zomer hebben kunnen genieten.

Welke gemeenten volgen het goede voorbeeld van Apeldoorn? Kom in actie en neemt het initiatief voor een ‘Vakantiegeld samen delen’ actie in uw gemeente.

Besteed je vakantie geld slim. Wil je dit jaar overnachten in een goedkoop vakantiehuis? Besteed dan voldoende tijd om de vakantiehuisjes goed te vergelijken. Zo geef je je vakantie geld optimaal uit.

Vakantiegeld 2015 valt lager uit

Begin dit jaar schreven we al dat het netto vakantiegeld in 2015 lager uitvalt als gevolg van het afbouwen van de arbeidskorting en algemene heffingskorting. Doordat er in 2015 rekening wordt gehouden met de afbouw van de arbeidskorting en de algemene heffingskorting valt het vakantiegeld lager uit maar is de kans kleiner dat je een naheffing inkomstenbelasting ontvangt. Er is veel ophef ontstaan over de naheffing inkomstenbelasting 2014. In 2015 zal je dus geen naheffing ontvangen.

Tot 242 euro minder vakantiegeld

Het is dus duidelijk dat je minder netto vakantiegeld overhoud, maar hoeveel is minder dan? Werknemers met een modaal inkomen (ongeveer 32.000 euro op jaarbasis) houden netto 59 euro minder vakantiegeld over. Werknemers met een salaris van anderhalf keer modaal zullen deze verandering het stevigst merken. Deze groep ontvangt maar liefst 242 euro minder vakantiegeld. Dit terwijl werknemers met een salaris van twee keer modaal slechts 204 euro minder vakantiegeld overhouden.

Minimumloon? Dan merk je helemaal niets

Het goede nieuws is dat de minderbedeelden onder ons vrijwel niets van deze wijziging merken. Mensen met een minimumloon of pensioen zonder vakantiegeld merken helemaal niets.

15% besteed vakantiegeld niet aan vakantie

De positieve geluiden nemen toe want de economie trekt aan en het einde van de recessie is volgens velen in zicht. In de praktijk geldt dit echter niet voor iedereen. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat ruim 15% van de Nederlanders hun vakantiegeld niet aan een vakantie besteden.

Belastingteruggave wordt aan vakantie besteed

Een groot deel van de Nederlanders kijkt uit naar eind mei, de periode waarin het vakantiegeld wordt ontvangen. Met name mensen met een inkomen lager dan modaal gebruiken het vakantiegeld om grote aankopen mee te bekostigen of om schulden mee af te lossen. Opvallend is dat in veel gevallen de belastingteruggave aan een vakantie wordt besteed.

Bron: RTLNieuws.nl

Minder netto vakantiegeld in 2015

Elke deelnemer aan de arbeidsmarkt heeft inmiddels zijn eerste salaris en dus ook zijn eerste loonstrookje ontvangen. Voor de meeste werknemers heeft het netto salaris dan ook een kleine stijging laten zien. Het is echter nog te vroeg om je rijk te rekenen en te concluderen dat je er in 2015 netto op vooruit gaat ten opzichte van vorig jaar.

Netto vakantiegeld omlaag

Vrijwel iedere werknemer houdt van zijn maandsalaris netto meer over maar bij het vakantiegeld is dit niet het geval. Vrijwel iedereen houdt dit jaar van zijn vakantiegeld netto minder over dan in 2014. Bij vakantiegeld vanaf 1.750 euro valt het vakantiegeld netto minimaal 4% lager uit. Dit kan oplopen tot maximaal 11% lager bij vakantiegeld ter hoogte van 4.000 euro.

Ook overwerk en bonussen omlaag

Niet alleen van het vakantiegeld, maar ook van overwerk, een bonus en andersoortig loon dat volgens het bijzonder tarief wordt belast blijft netto minder over. Dit gebeurt doordat er rekening wordt gehouden met de afbouw van de arbeidskorting en de algemene heffingskorting. Hiermee worden naheffingen in de inkomstenbelasting voorkomen.

Vakantiegeld wordt niet gebruikt voor vakantie

Veel mensen krijgen deze week hun jaarlijkse vakantiegeld weer op hun bankrekening gestort. Oorspronkelijk is het vakantiegeld bedoeld om een deel van de vakantie mee te kunnen betalen. Echter wordt het vakantiegeld steeds minder gebruikt voor een vakantie. Net als vorig jaar wordt ook dit jaar het vakantiegeld door veel mensen niet aan een welverdiende vakantie uitgegeven.

Groot deel vakantiegeld beland op spaarrekening

Q&A research heeft onder 1700 Nederlanders onderzocht waaraan het vakantiegeld wordt besteed. Een van de onderzoekers dat dat het wel gedaan was met de crisis, maar niets is minder waar. Een groot deel van het vakantiegeld wordt door veel mensen op de spaarrekening gezet of gebruikt om schulden af te lossen.

Ouderen gebruiken vakantiegeld wel voor vakantie

Nederlanders tussen de 30 en 45 jaar gebruiken het vakantiegeld het vaakst waar het oorspronkelijk voor bedoeld is, het betalen van een vakantie. Daarentegen gebruiken jongeren het vakantiegeld vaker om te sparen of besteden het vakantiegeld aan kleding en elektronica.

In 2012 werd er in totaal 23 miljard euro aan vakantiegeld uitbetaald. Verwacht wordt dat er in 2013 ruim 2 miljard euro minder aan de vakantie word uitgegeven.

Bron: NOS op 3.

Reisverzekering vergoed eigen risico zorgverzekering niet

Uit onderzoek door vergelijkingssite Independer blijkt dat in een reisverzekering in de meeste gevallen het eigen risico van de zorgverzekering niet dekt. Veel Nederlanders die met vakantie gaan staan hier niet bij stil. Wanneer deze vakantiegangers in het buitenland medische hulp nodig hebben is de kans op een financiële tegenvaller groot.

Onduidelijkheid over dekking eigen risico zorgverzekering

Uit hetzelfde onderzoek blijkt tevens dat het onduidelijk is welke reisverzekeringen het eigen risico van de zorgverzekering wel dekken. Sommige reisverzekeringen dekken het eigen risico volledig anderen doen dit beperkt, onder bepaalde voorwaarden of helemaal niet.

Hoge eigen risico is grote kans op tegenvaller

Mensen met een hoog eigen risico van de zorgverzekering kunnen te maken krijgen met een grote financiële tegenvaller wanneer zij in het buitenland medische hulp nodig hebben en de reisverzekering het eigen risico niet vergoed. De zorgverzekering dekt medische hulp in het buitenland volgens het Nederlands tarief. Een goede reisverzekering dekt de kosten die hier bovenop komen. Opvallend is dat Interpolis, een van de grootste verzekeringsmaatschappijen het eigen risico niet vergoed. Net als Avero Achmea, Allianz, Hema en Zilveren Kruis Achmea.

Lees meer over reisverzekeringen op reisverzekeringvergelijking.nl

Vakantiegeld niet genoeg voor vakantie

Uit het jaarlijkse vakantiegeld onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau TNS Nipo in opdracht van MoneYou blijkt dat voor bijna de helft van de Nederlanders het vakantiegeld niet genoeg is om hun vakantie te betalen. Ongeveer de helft van de Nederlanders gebruikt het vakantiegeld voor een zomervakantie, bijna 13% gebruikt het vakantiegeld voor een vakantie buiten de zomer.

Vakantiegeld nog steeds niet altijd gebruikt voor vakantie

Niet iedereen gebruikt het vakantiegeld direct om een welverdiende vakantie te boeken. 33% zet het vakantiegeld op een spaarrekening. 1 op de 3 mensen die het vakantiegeld op een spaarrekening zetten spaart hiermee voor een toekomstige vakantie. Gezinnen met kinderen besteden in de meeste gevallen het vakantiegeld aan een zomervakantie. Alleenstaanden gebruiken het vakantiegeld vaker om onvoorziene uitgaven te kunnen bekostigen.

Voorkeur voor ontvangen vakantiegeld

Vorig jaar bleek nog uit dit onderzoek dat de meeste Nederlanders het vakantiegeld graag in december of januari wilde ontvangen in plaats van mei of juni. Dit omdat de zomervakantie meestal al in december of januari wordt geboekt. Dit jaar blijkt dat het ontvangen van het vakantiegeld in mei de voorkeur geniet en slechts 1 op de 10 het vakantiegeld liever in een andere maand ontvangen.

Hoogte bruto vakantiegeld onduidelijk

Opvallend inzicht is dat ruim 20% niet weet wat de hoogte van zijn of haar bruto vakantiegeld is. Vooral mannen denken vaker als vrouwen dat hun maandsalaris meer bedraagt dan een bruto maandsalaris. Nog opvallender is dat 11% aangeeft geen vakantiegeld te ontvangen, dit terwijl iedereen met een dienstverband recht heeft op vakantiegeld.

Verstandig gebruik vakantiegeld

Aside

Het vakantiegeld heet niet voor niets vakantiegeld. Een groot deel van de mensen geeft het vakantiegeld vaak ook uit aan andere dingen. Op zich maakt dit niets uit zolang je het vakantiegeld maar verstandig besteed. Hier een aantal tips die je helpen om je vakantiegeld verstandig te besteden.

Besteed je vakantiegeld aan een welverdiende vakantie

Een vakantie neem je om je te kunnen ontspannen. Na een jaar lang hard werken heb je een vakantie zeker verdiend en ook nodig om te kunnen ontspannen. Hierdoor krijg je het salaris tijds je vakantie gewoon doorbetaald en ontvang je ook nog eens vakantiegeld. Veel mensen boeken hun vakantie al voordat het vakantiegeld is uitbetaald, bijvoorbeeld een zonvakantie op Zonvakantie.info. Je kan het vakantiegeld dan natuurlijk ook uitgeven tijdens je vakantie. Het is aan te raden om voordat je op vakantie gaat reisinformatie op te zoeken zodat je het vakantiegeld nuttig kan besteden.

Kostbare en niet veel voorkomende uitgaven

Je kan het vakantiegeld natuurlijk ook besteden aan kostbare en niet veel voorkomende uitgaven. Denk hierbij aan het verbouwen van je huis, een nieuwe keuken of een nieuwe auto. Het vakantiegeld is vaak een grote som geld die je kan helpen om deze kostbare uitgaven toch te kunnen doen.

Schulden af betalen

Niemand vind het fijn om schulden te hebben maar sommige mensen ontkomen er niet aan. Over een lening of betalingsachterstand moet je meestal rente betalen waardoor je schulden alleen maar groter worden. Hierdoor kan het verstandig zijn om je vakantiegeld te gebruiken om de schulden af te betalen.

Vakantiegeld sparen

Wil je niet met vakantie, zijn er geen grote uitgaven noodzakelijk en heb je geen schulden af te betalen dan kan je er natuurlijk voor kiezen om je vakantiegeld te sparen. Zorg er dan wel voor dat je het vakantiegeld ook echt op een spaarrekening zet zodat het vakantiegeld niet ongemerkt wordt besteed aan dagelijkse uitgaven. Let wel op dat je over het vakantiegeld een spaarrente krijgt die hoger is dan de som van het inflatiepercentage en 1,2% vermogensbelasting. Wanneer de spaarrente niet hoger is wordt je vakantiegeld alleen maar minder waard.

Vakantiegeld graag in december

Nederlanders ontvangen hun vakantiegeld liever in december of januari dan in mei of juni wanneer iedereen werkelijk het vakantiegeld ontvangt. Het vakantiegeld wordt graag in december of januari al ontvangen omdat de meeste Nederlanders in deze maanden hun zomervakantie boeken.

Het merendeel van de Nederlanders geeft het vakantiegeld binnen drie maanden na ontvangst uit. Ongeveer een kwart van de Nederlanders geeft hun vakantiegeld binnen een jaar na ontvangst uit. Bijna 12% geeft het vakantiegeld helemaal niet en gebruiken het vakantiegeld om te sparen. Hieruit komt naar voren dat mensen ten opzichte van 2011 het vakantiegeld minder snel uitgeven en vaker gebruiken om te sparen. De verklaring hiervoor kan gezocht worden in de onzekerheid als resultaat van de economische crisis.

Bron: onderzoek door MoneYou

 

Vakantiebudget belangrijk

Ook dit jaar heeft het NIBUD de vakantiegeldenquete gehouden. Uit de jaarlijkse vakantiegeldenquete is gebleken dat het vakantiegeld bij 50% van de Nederlanders nog steeds wordt gebruik waar het oorspronkelijk voor bedoeld is. Daarnaast wordt het vakantiegeld door 24% gebruikt om te sparen, 15% gebruikt het vakantiegeld om leningen of andere schulden af te lossen.

Nederlanders die op vakantie gaan bepalen steeds meer vooraf hoeveel er aan de vakantie wordt besteed. Ruim de helft van de mensen die een vooraf een vakantiebudget bepalen houden zich hier ook daadwerkelijk aan. Bijna 20% van de Nederlanders gaat dit jaar niet met vakantie. Belangrijkste redenen om niet op vakantie te gaan zijn het ontbreken van geld, het moeten bezuinigen of dat men andere grote uitgaven heeft gepland.