Vakantiegeld 2017 berekenen

Eind mei ontvangen de meeste Nederlanders het vakantiegeld 2016. Waarom de meeste en niet iedereen? Sommige werkgevers betalen het vakantiegeld in twee delen, anderen betalen het maandelijks met het salaris uit (dit moet dan wel in de arbeidsovereenkomst of het CAO zijn vastgelegd.

Wat is vakantiegeld

Iedere Nederlander die werkt heeft recht op vakantiegeld. De hoogte van het vakantiegeld is in de wet vastgesteld op minimaal 8% van het bruto jaarsalaris. Vakantiegeld bestaat sinds 1945 en is ingevoerd als bijdrage van de werkgever aan de kosten voor de vakantie. Het vakantiegeld wordt meestal eind mei op je bankrekening bijgeschreven. Dit bedrag is in de meeste gevallen 8% van het bruto salaris dat je hebt verdiend in de periode 1 juni van het voorgaande jaar tot 1 juni van het huidige jaar.

Hoe bereken ik mijn vakantiegeld?

Ben je benieuwd naar het bedrag dat jij in 2015 aan vakantiegeld zal ontvangen? Bereken 8% van het bruto salaris dat je in de periode 1 juni 2015 tot 1 juni 2016 hebt verdiend. Het bedrag dat uit deze berekening komt is je bruto vakantiegeld. Dit bedrag is niet gelijk aan het bedrag dat je uiteindelijk zal ontvangen omdat je over het bruto vakantiegeld nog belasting moet betalen.

Netto vakantiegeld berekenen

Natuurlijk wil je nu weten wat je aan netto vakantiegeld (bruto vakantiegeld minus belasting) zal ontvangen. Het berekenen van het netto vakantiegeld is wel moeilijker dan het berekenen van het bruto vakantiegeld. Dit komt doordat het bedrag dat je aan belasting moet betalen afhankelijk is van de belastingschijven die in 2016 op jouw situatie van toepassing zijn.

Belastingtarieven 2016

  • Over inkomen t/m 19.922 euro betaal je 36,55% belasting;
  • Over inkomen van 19.923 t/m 66.421 euro betaal je 40,4% belasting;
  • Over inkomen boven 66.422 euro betaal je 52% belasting;

Bron: Belastingdienst.nl, januari 2016

Voorbeeld vakantiegeld berekenen

Stel dat je maandelijks 2.600 euro bruto verdient. Hierover bouw je iedere maand 8% oftewel 208 euro aan vakantiegeld op. Je bruto vakantiegeld komt dan op jaarbasis uit op (12 x 208 euro) 2.496 euro. Je totale bruto jaarinkomen (bruto jaarsalaris plus bruto vakantiegeld) bedraagt dan 33.696 euro.

Met een bruto jaarinkomen van 33.696 euro kom je boven het belastingtarief van 36,55% (t/m 19.922 euro) maar blijf je binnen het belastingtarief van 40,4% (t/m 66.421 euro). Over het bruto vakantiegeld van 2.496 euro moet je dus 40,4% belasting betalen. Je ontvangt dan aan netto vakantiegeld 2.496 euro (bruto) minus 1.008,34 euro (belasting) 1.487,66 euro.

Alvast een fijne zomervakantie!

Met het netto vakantiegeld dat je zojuist hebt uitgerekend en eind mei op je bankrekening zal ontvangen kun je vast een (deel van een) mooie vakantie betalen. Je kunt met een gerust hart een welverdiende vakantie zoeken en boeken zonder dat je voor onaangename verrassingen komt de staan. Alvast een hele fijne vakantie gewenst!