Vakantiegeld 2015 berekenen

Wat is vakantiegeld?

Iedereen die in Nederland werkt heeft recht op vakantiegeld. De hoogte van het vakantiegeld is in de wet vastgesteld op 8% van het bruto jaarsalaris. Vakantiegeld bestaat ongeveer sinds 1945 en is bedoeld als bijdrage aan de kosten voor de vakantie. Meestal ontvang je het vakantiegeld eind mei en bedraagt dat 8% van het bruto salaris verdiend in de periode 1 juni van het voorgaande jaar tot 1 juni van het huidige jaar. Sommige werkgevers keren het vakantiegeld in twee delen uit (vaak eind mei en eind november).

Hoe bereken ik mijn vakantiegeld?

Ben je benieuwd naar het bedrag dat jij in 2015 aan vakantiegeld zal gaan ontvangen? Bereken dan acht procent van het bruto salaris dat je in de periode 1 juni 2014 tot 1 juni 2015 hebt verdiend. Het bedrag dat uit deze berekening komt is het bruto vakantiegeld. Dit bedrag staat niet gelijk aan het bedrag dat je zal ontvangen omdat er nog belasting vanaf gaat.

Netto vakantiegeld berekenen

Natuurlijk wil je weten wat je dan aan netto vakantiegeld (bruto vakantiegeld in mindering gebracht met belasting) zal ontvangen. Het berekenen van het netto vakantiegeld is iets moeilijker dan het berekenen van het bruto vakantiegeld. Dit komt doordat het bedrag dat je aan belasting moet betalen afhangt van de belastingschijven die in jouw situatie gelden. Hieronder staan de meest gangbare belastingschijven die in 2015 gelden (voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt gelden andere belastingschijven)

Belastingtarieven 2015

• Over inkomen t/m 19.822 euro betaal je 36,5% belasting;
• Over inkomen van 19.823 t/m 57.585 euro betaal je 42% belasting;
• Over inkomen boven 57.586 euro betaal je 52% belasting

Bron: Belastingdienst.nl, december 2014.

Voorbeeld vakantiegeld berekenen

Stel dat je iedere maand 2.400 euro bruto verdient. Hierover bouw je iedere maand 8% of wel 192 euro aan vakantiegeld op. Je bruto vakantiegeld komt op jaarbasis dan uit op (12 x 192 euro) 2.304 euro. Je totale bruto jaarinkomen (bruto jaarsalaris plus bruto vakantiegeld) bedraagt dan 31.104 euro.

Met een bruto jaarinkomen van 31.104 euro kom je boven de belastingschijf van 36,5% (t/m 19.822 euro) maar blijf je binnen de belastingschijf van 42% (t/m 57.585 euro). Over het bruto vakantiegeld van 2.304 euro moet je dus 42% belasting betalen. Je ontvang dan aan netto vakantiegeld 2.304 euro (bruto) minus 967,68 euro (belasting)1.336,42 euro.

Alvast een hele fijne vakantie gewenst!

Met het netto vakantiegeld dat je zojuist hebt uitgerekend en nog op je rekening gaat ontvangen kun je vast een (deel van een) mooie vakantie betalen. Je kunt met een gerust hart een welverdiende vakantie zoeken en boeken zonder dat je voor onaangename verrassingen komt te staan. Alvast een hele fijne vakantie gewenst!