Vakantiebudget belangrijk

Ook dit jaar heeft het NIBUD de vakantiegeldenquete gehouden. Uit de jaarlijkse vakantiegeldenquete is gebleken dat het vakantiegeld bij 50% van de Nederlanders nog steeds wordt gebruik waar het oorspronkelijk voor bedoeld is. Daarnaast wordt het vakantiegeld door 24% gebruikt om te sparen, 15% gebruikt het vakantiegeld om leningen of andere schulden af te lossen.

Nederlanders die op vakantie gaan bepalen steeds meer vooraf hoeveel er aan de vakantie wordt besteed. Ruim de helft van de mensen die een vooraf een vakantiebudget bepalen houden zich hier ook daadwerkelijk aan. Bijna 20% van de Nederlanders gaat dit jaar niet met vakantie. Belangrijkste redenen om niet op vakantie te gaan zijn het ontbreken van geld, het moeten bezuinigen of dat men andere grote uitgaven heeft gepland.