Vakantiegeld 2014 berekenen

Wat is vakantiegeld?


Iedereen die werkt heeft recht op vakantiegeld. Het vakantiegeld is bedoeld om een vakantie mee te kunnen bekostigen. In Nederland is de hoogte van het vakantiegeld wettelijk vastgesteld op 8% van het bruto jaarsalaris. In de meeste gevallen wordt het vakantiegeld eind mei ontvangen en bedraagt dan 8% van het bruto salaris betreffende de periode 1 juni van het afgelopen jaar tot 1 juni van het huidige jaar.

Hoogte vakantiegeld berekenen

Om inzicht te krijgen in het bedrag dat u aan vakantiegeld gaat ontvangen dient u eerst het bruto vakantiegeld te berekenen. Het berekenen van het bruto vakantiegeld doet u door 8% te berekenen van het bruto salaris dat u in de periode 1 juni 2013 tot 1 juni 2014 heeft verdiend.

Bruto en netto vakantiegeld berekenen

Natuurlijk wilt u graag weten wat u netto vakantiegeld (het bruto vakantiegeld na inhouding van belasting) bedraagt. Het netto vakantiegeld berekenen is wat ingewikkelder. Het bedrag dat u aan belasting moet betalen hangt namelijk af van de belastingschijven die voor u van toepassing zijn. Hieronder vind u de meest gangbare belastingschijven van 2014 (voor personen ouder dan 65 jaar gelden andere belastingschijven)


Belastingschijven 2014

  • Over inkomen t/m € 19.645 betaalt u 36,25% belasting;
  • Over inkomen van € 19.646 t/m € 33.363 en inkomen van € 33.364 t/m 56.531 betaalt u 42% belasting;
  • Over inkomen van € 56.532 en hoger betaalt u 52% belasting;

Bron: Belastingdienst.nl, januari 2014

Voorbeeld vakantiegeld berekenen

U verdient maandelijks € 2.000 bruto. Hierover bouwt u iedere maand 8% oftewel € 160,- aan bruto vakantiegeld op. Het bruto vakantiegeld bedraagt op jaarbasis (12 x € 160,-) € 1.920. Uw totale bruto jaarinkomen bestaat uit uw bruto jaarsalaris plus het bruto vakantiegeld. In dit voorbeeld € 24.000 plus € 1.920 (vakantiegeld) is totaal € 25.920.

Van bruto naar netto vakantiegeld

Met het bruto jaarinkomen van € 25.920 komt u boven een jaarinkomen van €19.645 maar niet boven een jaarinkomen van € 33.636. Hierdoor is de belastingschijf van 42% op deze situatie van toepassing. Over het bruto vakantiegeld ter hoogte van € 1.920 betaalt u 42% aan belasting. Het netto vakantiegeld dat u op uw rekening zult en ontvangen en aan een vakantie kunt besteden komt uit op € 1.920 minus € 806,40 (42% belasting) is € 1.113,60

Fijne vakantie gewenst!

Op basis van het netto vakantiegeld dat u zojuist heeft uitgerekend en nog op uw rekening zal ontvangen kunt u met een gerust hart een welverdiende vakantie zoeken en boeken. Een fijne vakantie gewenst!